Skip to main content

Danskundervisning

Mål og indhold

Sprogcenter Nordsjælland tilbyder danskkurser for voksne udlændinge på alle niveauer – fra begynderhold til hold, der fører frem til en af de afsluttende prøver i dansk.

Mål og indhold på alle kurserne følger ministeriets
retningslinjer for Danskuddannelser til voksne udlændinge, som omfatter tre danskuddannelser:

Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og
Danskuddannelse 3.

Se model nedenfor

Lærer og kursister i en undervisningsituation.

Danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl.

Prøver i Dansk 1

Skriftligt
Modul 6
Modul 1,2,3,4,5
Mundtligt
Modul 6
Modul 5
Modul 4
Modul 3
Modul 2
Modul 1

Danskuddannelse 1

Prøver i Dansk 2

Skriftligt
Mundtligt
Modul 6
Modul 5
Modul 4
Modul 3
Modul 2
Modul 1

Danskuddannelse 2

Studieprøven

Skriftligt Mundtligt
Modul 6
Prøve i Dansk 3

C1

Modul 5

B2

Modul 4

B1

Modul 3
Modul 2

A2

Modul 1

A1

Danskuddannelse 3

.
A1, A2, B1, B2 og C1 relaterer til niveauerne i Europarådets beskrivelser og sprogniveauer

Danskuddannelse 1 er tilrettelagt for kursister, som ikke kan læse og skrive på deres modersmål, samt latinske analfabeter, som ikke behersker et europæisk skriftsystem.

Danskuddannelse 2 er tilrettelagt for kursister, som har kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Danskuddannelse 3 er tilrettelagt for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund.

Målet for alle tre danskuddannelser er at give voksne udlændinge de nødvendige forudsætninger for at klare sig i job, i uddannelse og som borgere i Danmark. Der undervises både i mundtlige og skriftlige færdigheder på dansk.

 

På de første to moduler bliver der lagt særlig vægt på de mundtlige færdigheder, og på alle moduler indgår viden om kultur og samfundsforhold i Danmark - herunder grundlæggende introduktion til det danske arbejdsmarked, uddannelsestilbud og demokrati.

Hver danskuddannelse består af 6 moduler og hvert modul afsluttes med en test, som skal bestås for at komme videre til næste modul.

Danskuddannelse 1 og 2 afsluttes med hhv. Prøve i Dansk 1 og Prøve i Dansk 2 efter modul 6.

Danskuddannelse 3 kan afsluttes efter modul 5 med Prøve i Dansk 3 eller med Studieprøven efter modul 6.

Klik her for at læse mere om prøverne

Prøverne udarbejdes af ministeriet og er statskontrollerede.

Ved tilmelding sørger Sprogcenter Nordsjælland for indplacering på den danskuddannelse, som passer bedst til den enkeltes mål og forudsætninger.

Klik her for at læse mere om danskuddannelserne på www.danskogproever.dk

En kursist på sprogskolen

Målgruppe

Målgruppen er alle nytilkomne voksne udlændinge over 18 år som:

har folkeregisteradresse i Danmark eller arbejde på en dansk registreret arbejdsplads (pendlerordning)
Klik her for at læse om pendlerordningen på polsk

har dansk cpr-nummer
(gælder dog ikke v. pendlerordningen)

Bemærk

Udlændinge som har haft fast ophold i Danmark i mere end 3 år, har måske ikke ret til danskundervisning, men mulighed for selv at betale for danskuddannelsen.

En anden mulighed kunne være Sprogcenter Nordsjællands tilbud om FVU dansk.
Klik her for at læse mere om FVU

Hvad koster det?

Danskuddannelserne er gratis for udlændinge, som har fået opholdstilladelse på asylrelateret grundlag eller opholdstilladelse med henblik på familiesammenføring.

Selvforsørgere, dvs. studerende og arbejdstagere, opkræves et depositum på 2.000 kr., som efter anmodning tilbagebetales ved ophør i forbindelse med afslutning af et modul dvs. en bestået modultest. Selve danskuddannelsen er gratis.

Udlændinge, der har opholdstilladelse som au pair, skal hverken betale gebyr eller depositum.

Bemærk

Udlændinge, som ikke har ret til danskuddannelse, har mulighed for selv at betale for danskuddannelsen.

Hvor og hvornår?

Undervisningen foregår på hold både dag og aften enten i Hillerød, i Frederikssund eller i Frederiksværk – eller online via e-Sprogcenter.

Dagholdene har typisk 12 lektioner om ugen fordelt på tre dage á 4 lektioner, som regel to formiddage fra kl. 8.30 - 12.00 og en eftermiddag fra kl. 12.30 - 16.00 eller omvendt.

Aftenholdene har 6 lektioner om ugen fordelt på to aftener á 3 lektioner fra kl. 17.30 – 20.00.

 

Klik her for at se Sprogcenter Nordsjællands feriekalender

Uddannelsesperiode

For alle udlændinge inden for målgruppen er længden af uddannelsesperioden op til 5 år.

Selvforsørgere, dvs. studerende og arbejdstagere, skal gennemføre danskuddannelsen inden for den normerede tidsramme. Man kan højst modtage 3½ års danskuddannelse inden for den 5-årige periode. Man kan først påbegynde danskuddannelsen efter indbetaling af et depositum på 2000,- kr.

Klik her for at læse mere om depositum

Lærer og kursister, der har gruppearbejde

Tilmelding

Tilmelding til danskuddannelsen sker via henvisning fra bopælskommunen. Kontakt bopælskommunen for at anmode om en henvisning til sprogcentret. Når sprogcentret har modtaget henvisningen, bliver du indkaldt til en samtale med en vejleder med henblik på indplacering på rette danskuddannelse og modul. 

Klik her for at hente henvisningsblanketten

Udlændinge, som ikke har ret til danskuddannelse og selv vil betale for danskundervisningen, skal henvende sig direkte til sprogcentret for at blive tilmeldt.

Sprogcenter Nordsjælland har løbende optag. Fra vejledningssamtale til holdstart vil der typisk gå 1-2 uger.


Det var så dejligt at møde nye venner og respektfulde lærere, der meget gerne ville hjælpe nye mennesker i Danmark. Når man kommer ind på skolen, smiler alle og prøver at hjælpe. Alle studieværktøjer var tilgængelige og moderne...Jeg ønsker alle nye mennesker i Danmark, der ønsker at lære dansk at komme til Sprogcenter Nordsjælland.
Zeina

...de har dygtige og gode lærere,
som er hjælpsomme og venlige. Jeg lærer meget
i min hverdag og de hjælper mig med mine opgaver.
Laura Rodriguez

Lær dansk online på e-Sprogcenter

Når du lærer dansk via e-Sprogcenter, kan du selv bestemme, hvor og hvornår du ønsker at få danskundervisning. Det er hurtigt og effektivt.

Du skal løbende lave opgaver online. Opgaverne har deadlines, som passer til din travle hverdag.

For at starte skal du have et møde med en af vores vejledere for at finde ud af, om online danskundervisning er det rette tilbud til dig. Derefter opretter vejlederen dig som bruger og sætter dig på det niveau, der passer til dig.

Kontakt en vejleder på telefon 72 32 85 00 og få en tid til en samtale.

To kursister i e-sprogcenter

Værd at vide om
vores e-Sprogcenter

Sprogcenter Nordsjælland tilbyder i samarbejde med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter online-undervisning på e-Sprogcenter på alle moduler og niveauer. Undervisningen er individuel, og du har en fast underviser, der planlægger din undervisning og giver dig gode råd og feedback i forhold til fx test og opgaver.

Undervisningen er inddelt i moduler, og du skal afslutte hvert modul med en modultest. Du skal tage modultestene på det sprogcenter, du er tilknyttet.

Som bruger af online-undervisningen på e-Sprogcenter får du adgang til:

Virtuelt sproglaboratorium
Online ordbøger
Dansk grammatik
Video- og lydmaterialer med opgaver
Links til materialer på internettet

Aktivitet på e-Sprogcenter

Vi registrerer din aktivitet hver uge. Du får fravær, hvis du ikke laver dine opgaver og overholder deadline. Hvis du har meget fravær, bliver du udmeldt af e-Sprogcenter.

Klik her for at læse mere om e-Sprogcenter i vores brochure

Hvis du allerede er tilmeldt e-Sprogcenter, kan du logge på ved at klikke her

En kursist i en undervisningsituation

SN-UNG 

SN Ung er Sprogcenter Nordsjællands afdeling for kursister i alderen 16-25 år. Kursisterne skal være danskuddannelse 2 eller 3.

 

Undervisningen er fordelt på tre dage om ugen – 12 lektioner i alt.

Undervisningen afspejler livet som ung i Danmark, og vi arbejder med temaer og metoder, der er særligt relevante og egnede for unge.

I løbet af skoleåret arrangerer vi fælles ture og temaundervisning på tværs af hold. Vi har også to årlige projektuger.

Temaugerne kan fx omhandle:

• Uddannelse med bl.a. besøg på uddannelsesinstitutioner, for at give kursisterne et indblik i optagelseskravene og hverdagen på de forskellige uddannelser

• Fritid og fritidsjob for unge med bl.a. ture til fritidsaktiviteter og fritidsjob i lokalområdet

• Demokrati og valg med bl.a. besøg i Folketinget og besøg af ungdomspolitikere på SN Ung

Temaugerne munder altid ud i en præsentation, hvor de unge skal formidle det, de har set og lært videre til andre.

Vejledning

Inden kursusstart kommer alle kursister til en samtale med en vejleder. Samtalen omfatter orientering om danskuddannelserne på sprogcenteret og en sprogtest med henblik på indplacering på rette danskuddannelse og modul.

Kursisterne tilbydes også vejledning undervejs for at sikre, at danskuddannelsesforløbet tilrettelægges bedst muligt i forhold til den enkeltes forudsætninger og mål.

Vejlederne kan også orientere om FVU, OBU og andre tilbud og om job- og uddannelsesmuligheder efter afslutningen af danskuddannelsesforløbet.

Vejledere Hillerød

Tlf: 72 32 85 00

Lene Ibsen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Annette Eriksen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Vejledere Frederikssund og Frederiksværk

Tlf: 72 32 85 00

Karina Sand Skjelmose, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Elisabeth Lind Witt, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.